Logo Ages Bouw

JE ZOEKT EEN ALLROUND
BOUWBEDRIJF

Welkom bij Ages Bouw.
Een allround aannemersbedrijf.
Ruim 20 jaar geleden van start gegaan onder de naam Juriaan Ages Bouwbedrijf. Vooral bekend in Amsterdam en Amstelveen.

Ons werk varieert van het plaatsen van bijvoorbeeld een dakkapel tot een complete aan- of uitbouw.

Of van het creëren van extra bergruimte of het renoveren van badkamers en keukens.

Daarnaast onderhouden wij gebouwen voor VvE’s en beheren wij woonhuizen voor mensen die in het buitenland wonen.

Daarom hebben wij een reparatie team dat 7 dagen in de week 24 uur per dag klaar staat. Ons werk begint met goed luisteren naar de wensen van opdrachtgevers. Het vinden van slimme oplossingen, daar zijn wij goed in. Het stipt nakomen van afspraken vinden wij vanzelfsprekend. Natuurlijk garanderen wij de kwaliteit van ons werk.

Het is juist deze combinatie van eigenschappen waarom opdrachtgevers graag kiezen voor Ages Bouw.

Waar gaat jouw belangstelling naar uit?

Ruimte creëren door wanden te verplaatsen

Kleuren goed op elkaar afstemmen geeft rust en ruimte

Doordachte materiaalkeuze

Vakmanschap en oog voor detail.
Van meet af aan heeft Ages Bouw zich toegelegd op het renoveren van woningen in de regio Amsterdam. Het scheppen van ruimte is een specialisatie waarmee naam is gemaakt. Door een woonruimte anders in te delen creëren wij voor onze opdrachtgevers een leefruimte die beter bij hen past. Dat vraagt om ruimtelijk inzicht, creativiteit en materiaalkennis.
Maar vooral om inlevingsvermogen. Een paar voorbeelden:

Een uit- of aanbouw.
Een huis uitbouwen is de meest rigoureuze ruimte scheppende ingreep. Het kan gaan om een aanbouw, een etage erop, een dakkapel of het uitdiepen van de kelder om extra woonruimte te creëren. En natuurlijk worden ook garages vaak bij de woonruimte getrokken. Al 20 jaar is dit ons voornaamste werk. Vaak zijn het verbouwingen die om veel technische kennis vragen. Maar ook om gevoel voor esthetica. Immers, de uit- of aanbouw moet passen in de stijl van het huis en de indruk geven dat deze bij de oorspronkelijke bouw hoort.

Creativiteit, materiaalkennis en ruimtelijk inzicht

Extra bergruimte
Na verloop van jaren slibt de woonruimte onvermijdelijk dicht. Weggooien is niet altijd makkelijk. Onze opdrachtgevers staan er vaak versteld van hoe je met eenvoudige ingrepen een zee aan extra bergruimte kunt creëren. En, hoe kleiner het huis, hoe groter de uitdaging.

Keukens, badkamers en toiletten
In veel Nederlandse huizen zijn de keukens en badkamers krap. Wie nu een huis koopt wil vrijwel altijd een nieuwe keuken en/of badkamer. Het ontwerpen van een fijne badkamer is een vak apart. Dat geldt ook voor keukens. De vormgeving en kleurstelling zijn van groot belang. Maar de esthetica mag niet ten koste gaan van een praktische indeling, het goed kunnen schoonmaken en het uitvoeren van reparaties. Daarbij moet goed worden gelet op de kwetsbaarheid van veel materialen. Materialen die in de showroom fraai ogen, maar eigenlijk niet geschikt zijn voor keukens en badkamers.

Een 24/7 handyman die van alle markten thuis is

De 24/7 handyman
Vindt ‘m maar eens. Een reparateur die van alle markten thuis is.
Een stroomstoring, een lekkage, de cv die uitvalt, een voordeur die niet open wil, een inbraak. Dit soort dingen gebeuren niet zelden buiten kantooruren of in het weekeinde. Ages Bouw is paraat en staat u snel en vakkundig terzijde. Een oplossing vinden wij altijd.

Voor VvE’s en Beheerders van gebouwen
Naast het onderhouden van flatgebouwen in opdracht van VvE’s voert Ages Bouw de meest uiteenlopende reparaties uit. Essentieel is dat onze reparateur het gebouw op zijn duimpje kent. Het moet daarom altijd dezelfde zijn, die ook snel ter plaatse is. Vooral bij lekkages en kortsluiting is het zaak om direct in te kunnen grijpen.
En, bij calamiteiten precies weet waar de kranen en schakelaars zitten. Voor bewoners van dergelijke gebouwen is het bovendien prettig dat er een vertrouwd persoon is die ook in het weekeinde of ‘s avonds snel ter plaatse is. Omdat Amsterdam en Amstelveen ons werkterrein is, rekenen wij geen voorrijkosten.

Troubleshooter voor expat huizen

Expats
Ages Bouw staat al jaren klaar voor expats. Een speciale doelgroep.
Er werken in Nederland circa 200.000 expats waarvan 65% in Amsterdam en met name in Amstelveen woont.

Verhuurders van huizen waarin expats wonen weten als geen ander
hoe belangrijk service is. Expats betalen daar voor. Meestal spreken expats geen woord Nederlands en is hun Engels niet toereikend om door de telefoon uit te leggen wat het probleem is.

Wel verwachten zij een snelle service, brede technische kennis, flexibiliteit en goede omgangsvormen. Het is daarom dat Ages Bouw voor veel beheerders en bedrijven een ideale troubleshooter is.

Zowel gebouwen als woningen, wij zorgen er met liefde voor

Goed onderhoud loont
Door regelmatig onderhoud van uw gebouw of woning behoudt het zijn waarde. Het voorkomt ook dat u onverwacht met problemen geconfronteerd wordt, die zich altijd op een ongelegen moment voordoen. Ages Bouw onderhoudt uw bezit met passie.

Gebouwen
Ages Bouw onderhoudt in de regio Amsterdam voor VvE’s hun flatgebouwen. Wij kennen ze van binnen en van buiten.
Is er een storing, dan weten wij precies waar wij zijn moeten.
Ook coördineren en controleren wij de werkzaamheden die door andere partijen uitgevoerd worden, met wie de VvE een contract heeft. Voor éénmalig groot onderhoud nemen wij de verantwoordelijkheid op ons. Bijvoorbeeld het vernieuwen van standleidingen, groot schilderwerk, vervanging van liften of de cv-installatie. Bij dit soort projecten rapporteren wij aan het bestuur van de VvE en aan de beheerder. Hierbij gaat het er vooral om dat er geen fouten worden gemaakt. Dat het budget niet wordt overschreden. Dat de planning wordt gehaald. En, dat overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt blijft.

Een huurder verwacht steeds meer service van de eigenaar

Ook particulieren kunnen op ons rekenen
In de regio Amsterdam bezitten veel particulieren een woning die
ze verhuren – liefst aan expats. Inderdaad is dit een uitstekende belegging. Maar, doordat de huurprijzen enorm gestegen zijn, worden huurders veeleisender.

Ages Bouw onderhoudt een paar honderd huizen van particulieren. Zo behouden ze hun waarde en wordt tegelijk gecontroleerd of de huurders zich aan de afspraken houden. Veel huizenbezitters wonen in het buitenland. Dan is het extra belangrijk dat er goed op het bezit wordt gepast. Dat het niet uitgewoond wordt.

Zo zijn wij georganiseerd

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die Ages Bouw aan de samenstelling van deze website heeft besteed kan het voorkomen dat de informatie onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ages Bouw is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Het openbaar maken van en/of het verveelvoudigen van de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ages Bouw en/of overige rechthebbenden kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten opleveren. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website wordt beschouwd als een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en zal in voorkomend geval met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ages Bouw.

Ages Bouw is niet aansprakelijk voor schade:
a. Toegebracht door de website
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

De gebruiker van deze website vrijwaart Ages Bouw, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en overige zakelijke relaties van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan, die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.